تبلیغات
هوای بی کسی - داغونم خدایا خدمات پس از خلقت کجاست!!!

هوای بی کسی

جای خالیت را آنقدر باچشمانم آب خواهم داد تا باز کنارم سبز شوی...

داغونم خدایا خدمات پس از خلقت کجاست!!!

من یک عذرخواهی به "خودم" بدهکارم!!!

 


برای اینکه احساساتی بودم


برای اینکه یک رو بودم


برای اینکه غرورم را شکستم

 

برای اینکه انسان بودم . . .


..."خودم" ...


منــو ببخش

گـاه בلـمــ مےـگـیرב

گـاه زטּـבگــے ســخـتــــ مےـشـوב

گـاه تـטּـهـا , تـטּـهـایـے آرامـشــ مـے آورב

گـاه گـذشـتـهـ
اذیـتـمـ مـیـکـنـב

ایـטּ `گـاه هـا`... گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـبــ
مـنــ مےـشـو טּـב

آטּـوقـت بـغـض گـلـویـم را مـےـگـیـرב !

בرسـت مـثـل
هـمےــטּ روزـها ...[ یکشنبه 2 آذر 1393 ] [ 10:25 ق.ظ ] [ پسر آجری ] [ نظرات() ]