تبلیغات
هوای بی کسی - ..

هوای بی کسی

جای خالیت را آنقدر باچشمانم آب خواهم داد تا باز کنارم سبز شوی...

..

تــو از دلـبـسـتــگــے دورے ، نـمـی خــوای مــال مــלּ بـاشــے ؛

فــقــط تــو بــاد مـے رقـصـے ، عـطــر عـشـق مــے پــاشـے ؛

گــل یــخ حـسـرتـــ بــرفــه ، کــه از تـو بـوســه مــے گــیــره ؛

ولــی آهـسـتـه آهـسـتـه ، از ایـن احـسـاس مـے مـیـره ؛

تــو مـیــرے بــاد مــے رقـصـه ، ولــی عـطــری نـمــے پـاشـه ؛

تــو مـیــرے تـا شـبـ بـرفــے ، شـبــ پـایـاלּ دنـیـا شـه ..![ جمعه 13 بهمن 1391 ] [ 12:08 ق.ظ ] [ پسر آجری ] [ نظرات() ]